Tryckfjädrar och Dragfjädrar För Konstruktion

tryckfjädrar

samling med tryckfjädrar i olika storlekar

Konstruktionsavdelningar och enskilda ingenjörer som tillverkar produkter i legoproduktion kan behöva komponenter i form av tryckfjädrar. Vid beställning behöver man oftast ange vilket slags utförande man är ute efter. Man brukar tala om konstant stigning eller progressivt ökande motståndskraft (kraften kan justeras i styrka när den trycks in).

Förutom dessa detaljer kräva specifikationer gällande viktiga parametrar som fjäderkraft, fjädringslängd tråddiameter med mera. Dessa tekniska data bör framföras till konstruktören. Ytbehandling kan också påverka fjäderns egenskaper på olika sätt varför det är viktigt att framföra hur detta ska genomföras. Den vanligaste metoden är så kallad kulbombning där små kulor träffar fjäderns yta för att ändra spänningarna.

dragfjädrar

två varianter av dragfjädrar

Andra fjädersorter som dragfjädrar kan också tillverkas vid behov. Dessa används främst vid tillverkning av robotar eller som komponent i dörrlås. Alla fjädrar tillverkas i lämpligt trådmaterial i olika dimensioner.

Större industrifordon som exempelvis traktorer har ofta sitt styrsystem baserat på bladfjädrar. Dessa består av större metallblad som agerar fjädrande.

Vridfjädrar är den nya sortens fjäder som används i många olika konstruktioner. De kommer i olika utförande där vänster eller högerutförande är de vanligaste. Samma parametrar som vid tillverkning av tryckfjädrar tillämpas, men med skillnaden att antalet varv och skänkelutformning måste anges.

När du anlitar en fjädertillverkare kommer de att göra alla uträkningar och gå igenom alla specifikationer för att specialtillverka en fjäder som uppfyller kraven för dess ändamål.

För att få en fjädrande effekt mellan olika material kan tallriksfjädrar användas. Dessa tillverkas i olika former, som exempelvis konformade eller kvadratiska. De används när man behöver en relativt hög kraft, men kort fjädringsväg. Även vid val av dessa kan det vara lämpligt att rådfråga en expert på området.

Den mindre varianten av tallriksfjädrar är fjäderbrickor. Dessa tillverkas i flera olika former och fungerar ungefär på samma sätt. Man får dock se upp med att de kan höja friktionen mellan brickan och materialet som ska fjädras.